Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 227
· Najnowszy użytkownik: justyna
Coś więcej o obiekcie...
Nowa strona 1

Kościół  wolnostojący,  orientowany,  usytuowany pośrodku parceli,  na niewielkim wzniesieniu terenu; otoczony pełnym, murowanym ogrodzeniem na kamiennej podmurówce, ozdobiony rytmicznie powtarzanymi murowanymi stożkami;  od strony zach. i pn.  ogrodzenie przerwane metalowymi, dwuskrzydłowymi bramami wjazdowymi i jednoskrzydłowymi, wejściowymi, słupki  dzielące  bramy  zwieńczone  krzyżami;  w  części  pd.-wsch. ogrodzenia metalowa furtka prowadząca do budynku plebani; od strony wejścia pn. do kościoła prowadzą 3 szerokie stopnie łączące się z betonową ścieżką okrążającą kościół; po stronie wsch.  wejścia pn. kaplica  cmentarna,  po  zach.  ceglany grobowiec a na  osi  wejścia drewniany  krzyż;  na  pn.  od  elewacji  zach.  kościoła  drewniana konstrukcja dzwonnicy z 3 dzwonami; od strony pd. przy ogrodzeniu kamienna grota z figurą Matki Boskiej; wzdłuż ogrodzenia nasadzenia z drzew  (m.in.  kasztanowiec,  grochodrzew,  lipa),  wzdłuż elewacji pn. krzewy iglaste;

 

MATERIAŁ, KONSTRUKCJA, TECHNIKA

 

§  ściany - posadowione na podmurówce z kamieni, częściowo nietynkowanej z ciosów granitowych, murowane z cegły pełnej, palonej zapewne na zaprawie wapiennej w partii starszej i wapienno-cementowej w dobudowanej, obustronnie tynkowane, tynki zewnętrzne nowe cementowe, na ściany wewnątrz nałożona do wysokości około 1,5 m współczesna boazeria z pionowo ułożonych wąskich listew; w zakrystii ściany 1icowane w całości analogiczną boazerią;

 

§  sklepienia i stropy - w prezbiterium nowy, drewniany sufit pseudokasetonowy z kasetonami zdobionymi rozetami; w nawie strop płaski deskowany; w partii zachodniej, dobudowanej otwarte wiązanie dachowe o układzie poprzecznym względem nawy rozwinięte w osi pn.-pd.; w zakrystii i kruchtach bocznych przy nawie sklepienia żaglaste, tynkowane; w kruchcie głównej, zachodniej płaski, tynkowany strop.

 

Kościół wzniesiony w latach 1790 - 1791, mocno rozbudowywany, obecny wygląd zawdzięcza rozbudowie zrealizowanej zapewne w latach 1910 - 1915, o skromnych cechach barokowych i neobarokowych.

 

§  więźba dachowa - o konstrukcji drewnianej, mieszana, nad prezbiterium krokwiowa; nad nawą krokwiowo-jętkowa z płatwiami pośrednimi podpartymi ścianami stolcowymi z zastrzałami; układ przęsłowy zachwiany, w skrajnej partii od zachodu, pośrodku wprowadzona konstrukcja o układzie zbliżonym do nośnej wieżowej z narożnymi słupami, rozpiętymi między nimi zastrzałami i belkami poziomymi sugerującymi podparcie stropów; nad partią zachodnią w układzie poprzecznym względem nawy zasadniczo krokwiowo-kleszczowa, belki kalenicowe obu więźb zestawione prostopadle w jednym poziomie;

 

§  dach, pokrycie dachu - nad nawą, prezbiterium i kruchtami bocznymi dachy dwuspadowe; nad zakrystią stromy dach jednospadowy o połaci przechodzącej z dachu prezbiterium od zachodu partia kruchty nakryta półkopułą; dachy kryte dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, krawędzie ujęte gąsiorami; półkopułą pokryta nową papodachówką;

 

§  posadzki i podłogi - w prezbiterium - podest wyłożony parkietem z bardzo drobnych klepek, w pozostałej zachodniej części posadzka z płytek cementowych szarych i czerwonych ułożonych w diagonalną szachownicę; w nawie - analogiczna posadzka z płytek szarych i czarnych, ciągi komunikacyjne po obwodzie oraz przez środek nawy wydzielona jednobarwną czarną bortą; w części zachodniej dobudowanej do korpusu posadzka identyczna jak w nawie z płytek cementowych i lastrico; w kruchtach bocznych szlichta cementowa; w zakrystii posadzka z kwadratowych, niedużych płytek klinkierowych,; na chórze muzycznym podłoga biała; w aneksie pd. posadzka częściowo z płytek, a częściowo z cegły na płask;

 

§  schody  -  wewnętrzne  -  w  aneksie  południowym  obok  kruchty  -  komunikujące  przyziemie  z kondygnacją  chóru  muzycznego  zabiegowe,  granitowe,  ograniczone  prostą  balustradą,  z pionowych żelaznych prętów o przekroju kwadratowym, na prętach zamocowana drewniana poręcz, o prostym obłym przekroju; strefa więźby dachowej dostępna drabiną;

 

§  otwory

 

Ø okna - otwory okienne prezbiterium i nawy prostokątne zamknięte łukiem odcinkowym, w części zachodniej dobudowanej analogiczne zamknięte łukiem pełnym; okna o konstrukcji metalowej, pojedyncze, w obokniach tynkowanych, nieotwierane z wyjątkiem kilku okien, w których pośrodku dolnej kwatery zamontowane otwierane wywietrzniki, jednodzielne, w prezbiterium 2-poziomowe, w nawie 3-poziomowe, w części zachodniej dobudowanej 4-poziomowe, wzmocnione płaskownikami, szklone bez kitu, błonami szklanymi, w kształcie wydłużonych sześcioboków między którymi małe romby, w ołowianych dwuteownikach, przeszklenie ujęte wąską opaską z małych, prostokątnych błon szklanych barwionych, koloru karminowego; w zakrystii otwory okienne kwadratowe, okna skrzynkowe, jednopolowe, otwierane, malowane w kolorze białym;

 

Ø drzwi - wszystkie drewniane, o konstrukcji ramowo-płycinowej, prostokątne górą ograniczone łukiem odcinkowym; - zewnętrzne - z deskami ramiaków o ozdobnie, delikatnie sfazowanych krawędziach; skrzydła w partii środkowej jednostronnie opierzone wąskimi, skośnie ułożonymi deseczkami ujętymi wąskim półwałkiem; drzwi główne wejściowe, do aneksu pn. i do krucht bocznych dwuskrzydłowe pozostałe jednoskrzydłowe; - drzwi wewnątrz budynku - z deskami ramiaków o ozdobnie opracowanych krawędziach z trójkątnymi nacięciami; z prezbiterium do zakrystii jednoskrzydłowe, obustronnie, współcześnie opierzone deskowaniem; z nawy do kruchty północnej dwuskrzydłowe, w 2/3 przeszklone, 6. polowe szklone w szczeblinach krzyżowych; kruchta zachodnia zamknięta dwuskrzydłową współczesną kratą z prętów i płaskowników.

 

RZUT

 

Kościół orientowany, zasadniczo o układzie symetrycznym w osi wsch.-zach.; założony na planie nieregularnym zestawionym z trzech prostokątów tworzących układ odwróconej  do góry nogami" litery „T"  z dobudówkami;  od wsch.  nieznacznie węższe prezbiterium 1-przęsłowe,  zamknięte trójbocznie, po jego stronie północnej dostawiona zakrystia na rzucie prostokąta; prezbiterium do nawy otwarte półkolistą,  arkadą tęczową;  korpus  jednonawowy,  dwuprzęsłowy  zbliżony do kwadratu na osi ścian bocznych korpusu nawowego dostawione prostokątne kruchty,  południowa zaadaptowana na kotłownię; korpus nawy od zachodu otwarty arkadą o wykroju łuku koszowego do części zachodniej,  dobudowanej na planie prostokąta rozwiniętego w osi pn.-pd.  z ramionami wydatnie występującymi poza korpus nawy, w tej części usytuowany chór muzyczny; od zach. wąska kruchta na planie prostokąta od zach. zamkniętego półelipsą; kruchta flankowana przylegającymi doń aneksami północnym wzniesionym na prostokącie pełniącym niegdyś rolę wejścia bocznego, aktualnie  magazynek,  oraz  południowym na  rzucie  zbliżonym do  kwadratu mieszczącym  klatkę schodową komunikującą od poziomu przyziemia do poziomu chóru muzycznego.

  

BRYŁA

 

Zwarta, nieco nadmiernie wydłużona, symetryczna; zestawiona z prostopadłościennych, przylegających do siebie brył, z korpusem nawy nakrytym 2-spadowym dachem, od wschodu przedłużonym uskokowo węższym i niższym, prezbiterium zamkniętym trójbocznie, krytym dachami częściowo 2-spadowym i namiotowym; po stronie północnej prezbiterium dostawiona niższa zakrystia zwieńczona półszczytem, kryta połacią dachu przechodzącą z prezbiterium; od zach. do korpusu nawy dobudowana partia zachodnia mieszcząca chór muzyczny o ramionach występujących wydatnie poza szerokość korpusu, kryta dachem 2-spadowym o kalenicy prostopadłej do kalenicy korpusu, obie kalenice stykają się w jednym poziomie; w połowie długości korpusu nawy, do ścian pn. i pd. dostawione czworoboczne kruchty kryte dachami 2-spadowymi, z kalenicą na 3/4 wysokości korpusu; partię zachodnią poprzedza usytuowany pośrodku, o połowę od niej węższy prostopadłoscienny masyw mieszczący kruchtę flankowana aneksami (w pd. klatka schodowa), kruchtę zamyka półelipsą występująca przed lico masywu, nakryta półkopułą z iglicą.

 

ELEWACJE

 

Wszystkie tynkowane; posadowione na nieznacznie przestającym z lica tynkowym cokole, w dobudowanej partii zachodniej nietynkowanym z niedużych, prostopadłosciennych ciosów granitowych;

 

§  elewacja frontowa - zach. - 3. osiowa, z wydzieloną półeliptyczną kruchtą, mieszczącą w przyziemiu szeroki otwór wejściowy ujęty w szeroką, tynkowaną opaskę o wykroju łuku obniżonego z kluczem pozornym na osi; nad wejściem trzy wąskie, zamknięte łukiem pełnym okna ponad którymi profilowany, rozszerzający się ku górze gzyms, kruchta nakryta półkopułą zwieńczoną smukłą sterczyną ozdobioną w H wysokości spłaszczonym, metalowym guzem; po obu stronach kruchty w ścianie elewacji mniejsze otwory drzwiowe o wykrojach prostokątów zamkniętych łukami obniżonymi, elewacja z obu stron ujęta w występujące z lica przypory ozdobione w połowie wysokości szerokim profilem, na częściach górnych przypór oparta zwężająca się na kształt trójkąta górna część elewacji, w której dwa wąskie otwory szczelinowe; nad zwężoną częścią elewacji wysmukła wieżyczka na sygnaturkę ujęta w części dolnej przez spływy wolutowe, o sfazowanych narożach; otwór na sygnaturkę o wykroju prostokąta zamkniętego łukiem pełnym z kluczem pozornym, pod łukiem tynkowana opaska ujmująca otwór na zewnątrz i wewnątrz; w otworze metalowa konstrukcja podtrzymująca niewielki dzwon; całość zamknięta łukiem wklęsło-wypukłym i zwieńczona metalowym, dekoracyjnie opracowanym krzyżem, osadzonym w lekko spłaszczonej kuli;

 

§  elewacja boczna - pn. - 7. osiowa, silnie rozczłonkowana, z ryzalitem zamknięcia korpusu nawy, kruchty oraz zakrystii; w części zach. elewacji dwa usytuowane na osi, w pionie wąskie, prostokątne, zamknięte łukami pełnymi okna, następnie wydatny, dwuosiowy ryzalit, z dużymi, prostokątnymi oknami zamkniętymi łukami pełnymi, w tynkowanych opaskach, na osi których klucze pozorne; między oknami tablica pamiątkowa ku czci poległych w latach 1939-45; między oknami, w trójkątnym szczycie ryzalitu okulus w tynkowanej opasce przerwanej w 4. miejscach klińcami; na szczycie ryzalitu metalowy, ażurowy krzyż osadzony w metalowej, lekko spłaszczonej kuli; w ścianie zach. ryzalitu okulus w tynkowanej opasce; między ryzalitem a kruchtą w elewacji okno o wykroju prostokąta, zamknięte łukiem odcinkowym; kruchta - jednoosiowa, wydatnie wysunięta z lica elewacji, poprzedzona szerokimi, niskimi stopniami, z otworem drzwiowym o wykroju prostokąta; zamknięta profilowanym gzymsem, oraz zwieńczona fantazyjnie wyciętym, wklęsło-wypukłym szczytem w polu środkowym którego otwór w kształcie elipsy z wpisanym krzyżem łacińskim; w ścianach wsch. i zach. kruchty po jednym oknie o wykroju prostokąta zamkniętego łukiem obniżonym; między bryłą kruchty a zakrystią w elewacji okno o wykroju prostokąta, zamknięte  łukiem odcinkowym;  ściana pd.  zakrystii  jednoosiowa,  z  niewielkim,  prostokątnym oknem, zamknięta wąskim, profilowanym gzymsem;

 

§  elewacja boczna - pd. - 7. osiowa, silnie rozczłonkowana, z ryzalitem zamknięcia korpusu nawy oraz kruchty; w części zach. elewacji dwa wąskie, prostokątne okna, zamknięte łukami pełnymi, nad nimi jeszcze jedno, analogiczne; następnie wydatny, dwuosiowy ryzalit, z dużymi, prostokątnymi oknami zamkniętymi łukami pełnymi, w tynkowanych opaskach; między oknami, w trójkątnym szczycie ryzalitu okulus w tynkowanej opasce przerwanej w 4. miejscach klińcami; na szczycie ryzalitu metalowy, ażurowy krzyż osadzony w metalowej, lekko spłaszczonej kuli; w ścianie zach. ryzalitu okulus w tynkowanej opasce; między ryzalitem a kruchtą w elewacji okno o wykroju prostokąta, zamknięte łukiem odcinkowym; kruchta - jednoosiowa, wydatnie wysunięta z lica elewacji, z otworem drzwiowym o wykroju prostokąta; zamknięta profilowanym gzymsem, wygiętym nad wejściem w łuk wklęsło-wypukły o obniżonej strzałce oraz zwieńczona fantazyjnie wyciętym, wklęsło-wypukłym szczytem; w ścianach wsch. i zach.; między kruchtą a ścianą pd. prezbiterium okno o wykroju prostokąta, zamknięte łukiem pełnym, w pd. ścianie prezbiterium para analogicznych, prostokątnych okien zamkniętych łukami odcinkowymi;

 

§  elewacja tylna - wsch. - 4. osiowa, w partii prezbiterium zamknięta trójbocznie, w skośnych ścianach, pn. i pd. po jednym prostokątnym, zamkniętym łukiem odcinkowym oknie; ściana szczytowa, wsch. prezbiterium ślepa; w części pn. elewacji wsch. wejście do zakrystii i okno o wykroju kwadratu.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

4,705,459 unikalne wizyty
Copyright © 2006 - administrator: Wiesław Wiśniewski